Anna Franceová

Napriek tomu, že sa Anna narodila a vyrastala v meste Bratislava, kde i teraz žije,
jej život stále bol, a doposiaľ je, spätý so zvieratami.
Príroda, les, zvieratá - sú nekonečným zdrojom jej inšpirácie a obdivu.
Tvorba a jednotlivé práce odrážajú hlbokú lásku k nim i všetko to,
čo dokážu nezištne odovzdávať.

Od skorého detstva Anna všetko kreslila: kone, psy, vázy a starožitné sošky zvierat u svojej milovanej babičky. V tomto období jej „otvárala oči“ i mamička, ktorá cez ilustrácie v detských knihách, ich prekresľovaním, vysvetľovala proporčné vzťahy na postavách jednotlivých zvieratiek, priestor – „čo je vzadu a čo v popredí...“

Celé obdobie detstva a skorej mladosti Anna stvárňovala rôzne motívy zvierat v ich prirodzenom výraze a životných situáciách. Ceruzka a papier boli v tom čase jej jedinými prostredníkmi. Časom pribudol uhol a tiež práca s perokresbou.
Získavala ocenenia a čestné uznania na výtvarných súťažiach.
Zameranie v jej tvorbe sa rozšírilo i o portrétovanie.
Bolo to na podnet priateľov a známych, ktorí o portréty prejavili záujem. Tejto tématike sa však venuje iba príležitostne.

Neskôr, keď sa vydala a času na tvorbu bolo menej,
ju v tvorbe podporoval a povzbudzoval aj manžel Ľubomír, ktorý je celoživotným vášnivým sokoliarom a milovníkom prírody. Na manželov podnet a radosť Anna začala stvárňovať motívy dravých vtákov, ktoré mala, takpovediac, rovno doma 
a od začiatku boli jej veľkou láskou. 
Tie sa stali jej špecialitou, ako i motívy ostatných zvierat. 

Pokiaľ jej to čas popri dvoch deťoch dovolil, venovala sa maľbe
akrylom ako absolútny samouk. 
Časté rodinné vychádzky do prírody, spolu s dravcom a psom,
boli vždy motivujúce a inšpirujúce.

V súčasnosti maľuje najmä sokoliarsku tématiku, lovecké výjavy a prírodu, portréty dravých vtákov, motívy koní a divých zvierat, obrazy na objednávku.

Hlavným a neutíchajúcim zdrojom tém a nápadov stále sú a ostávajú zvieratá a príroda.
Štetcom, ceruzkou alebo pastelom rada sleduje, ako sa mení farba srsti a peria v záplave slnečných lúčov, alebo naopak, ak sa ocitnú v polotieni či tieni, ako preniká slnko pomedzi stromy v lese, presvitá cez listy na konároch, či cez steblá tráv. 
Jej tvorba je realistická.
Obľúbené techniky: akryl, olej, ceruzka, pastel.

V roku 2012, s ohľadom na voľný čas, Anna začala navštevovať Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov-ANV, kde spoznala milých a tvorivých ľudí
a kde si ochotne vymieňajú skúsenosti.

Výstavy: Každoročne sa zúčastňuje výstav Ateliéru-ANV. 
V každoročnej postupovej  súťaži Výtvarné spektrum pravidelne vystavuje a jej obrazy
sú v krajskom, alebo celoštátnom kole.
Výstava - spoločná v Univerzitnej knižnici v Bratislave, výstava spoločná v Heckenastovom paláci v Bratislave, v Zichyho paláci v Bratislave.

Obrazy Anny Franceovej sú v súkromných zbierkach v Európe, Amerike, Ázii.
Sériu veľkoformátových obrazov so sokoliarskou tématikou Anna namaľovala
pre kráľovskú rodinu v Katare.
Mnohé maľby sú zverejnené vo viacerých knižných publikáciách,
či iných printových médiách, tiež v elektronických médiách.