Moje
 maľby, kresby a iné ... v MÉDIÁCH.


• • •
Začiatkom roku 2021 mi prišiel zo Španielska balík s exluzívnym,
v koži viazaným vydaním 2-dielnej knihy 
Cetrería y Arte (Sokoliarstvo a umenie), ktorej autor, editor je Juan Antonio Izquierdo.
V knihe sú najznámejší sokoliari sveta, ktorí popisujú svoje skúsenosti s dravcami, približujú svoju metodiku výcviku s dravcami, ktoré sú druhovo rozmanité, podľa krajín, kde sa vyskytujú.
Okrem toho je v tejto publikácii odprezentorvané dielo štyridsiatich najlepších svetových umelcov, maliarov, ktorí sa zaoberajú
vo svojej tvorbe sokoliarskou tématikou. 
Po boku svetových umelcov, som mala tú česť, tiež publikovať svoje obrazy,
nakoľko ma autor oslovil a požiadal o obrazy do svojej knihy. 
V knihe mám štyri obrazy, maľby, ktoré znázorňujú
tradičný spôsob držania dravcov a tradičný spôsob lovu s nimi. 


• • •
Veľmi pekný článok v časopise Poľovníctvo a rybárstvo č 2/2021,
o nás s mojim manželom, o našom živote v skratke, našich záujmoch a mojich obrazoch a objektoch v nich. 


• • •
Kniha o sokoliarstve, ktorá je uvedená nižšie, bola vydaná aj v anglickom jazyku.
Rovnako s radosťou som niekoľko mojich obrazov do v tejto publikácie poskytla.

Autor knihy: Tomáš Krivjanský
Názov knihy: FALCONRY, Past and Present


• • •
Dôkladne a veľmi obsažne spracovaná kniha o sokoliarstve,
od počiatkov až do súčasnosti.
História a rozvoj sokoliarstva v rôznych podmienkach,
obdobiach, sokoliarstvo stvárnené v umení, tiahnucom sa stáročiami
až do dnešných dní.
Autor knihy: Tomáš Krivjanský
Názov knihy: SOKOLIARSTVO, 1. diel História sokoliarstva

Som veľmi rada, že ma autor oslovil so žiadosťou o možnosť
publikácie mojich obrazov v tejto krásnej knihe o sokoliarstve. (A.F.)