AKO ICH VNÍMAM

V prírode je všetko dané. Nič ale nieje šablonovité alebo čiernobiele, sú milióny odtieňov vzhľadu, či charakteru, na to všetko pôsobia dedičné i vonkajšie vplyvy, ktoré sú nespočetne mnohoraké a stále meniace sa. Jedinec druhu nemusí byť nositeľom predpokladaného charakteru a typu. Preto ich nevnímam prostredníctvom hmotnosti, dĺžky alebo očakávanej povahy, ale ako osobnosti krásne a neskrotné, schopné vlastných úvah a rozhodnutí.
 © Anna Franceová 

AYRA

Svoju húževnatosť, tvrdosť a cieľavedomosť prejavovala už ako čerstvo vyliahnutá, ktorá napriek problémom, alebo práve pre ne, ukázala nezlomnú chuť žiť. Svoje miesto pod slnkom (i v nás) si nezmazateľne vybojovala.
Je skutočne silnou osobnosťou, ktorá preveruje schopnosti všetkých,
s ktorými príde do styku. Je náročná na každého, seba nevynímajúc.
V konaní je priama a čitateľná, napriek tomu v akciách úspešná.


 

DORISA

Vždy si bola vedomá svojej veľkosti a sily, vo svojom okolí vzbudzovala
až nečakaný rešpekt. Trošku povýšenecká, s prejavmi náklonnosti
iba k vyvoleným. I po dlhých rokoch ostáva stále jedinečná,
mimoriadna a navždy naša... 


 

RAJZA

Za svoju neohrozenosť, silu a nekompromisnú dravosť temer zaplatila najvyššiu daň. Vlastnosti, ktoré sú vzácne, cenené a tým aj vyhľadávané u osobností jej druhu. Matka jej odovzdala to najlepšie zo seba a ona to prijala i z tvrdej, no láskyplnej výchovy.Napriek zraneniu nestratila gracióznosť a nadhľad, ktoré sa jej odrážajú v pohľade i držaní tela. Je dôkazom, že rodičia žijú ďalej vo svojich deťoch, predkovia vo svojich potomkoch.


 

ČOKOLÁDA

Tak, ako je Rajza odmeraná a prísna, je Čoky priateľská a komunikatívna. Bolo úžasné sledovať rast a vývoj celej jej osobnosti. Ako s rozvahou zisťovala, čoho je sama schopná, odhaľovala vlastnosti ukryté vo svojom vnútri a následne všetko pretavovala do svojich výkonov. Každá akcia bola dopredu premyslená a nová situácia znovu prehodnotená, čo jej bezpečne zaisťovalo bezchybnosť jej čokoládového, i tak veľmi pevného, operenia. Záver akcie - úspech a všetko v elegantnom štýle. 
Jej kreativita dokáže stále prekvapovať. A vraj len inštinkty...EZAN

Je to frajer a švihák, ktorý robí všetko akoby "ľavou zadnou". Je prispôsobivý, z ničoho nerobí veľkú vedu a z každej situácie vyťaží to najlepšie pre seba.
Je prototyp samca pre záchranu svojho genofondu, ktorý ochotne odovzdáva svojim potomkom. V akciách je flexibilný, na zmenu okamžite reaguje.


 

DŽANGO

Celá tá sebaistota, sila a trúfalosť, vyžarujúce z celej jeho osobnosti, sú vždy zjavné najmä v akciách, do ktorých nastupuje s plným nasadením.
V jeho réžii sa mení i akcia na prvý pohľad neúspešná...Prehru si nepripúšťa, všetko začaté dokončí.


 

TERY

Náš dobrý, sebavedomý, ochotný, dravý, akčný, pekný Terinko.
Jeho vytrvalosť bola bezhraničná, dravosť spájal
so stratégiou, dokonale využijúc dané možnosti priestoru a času. Svojou prácou si nás získal naveky, svojou milotou ostáva v našom vnútri. Spomienky na neho sú krásne i bolestné. 


 

NUGATKA

Na prvý pohľad chladná kráska, chladná a nevšímavá. Tento dojem však dokáže okamžite zmeniť svojou mimoriadnou dravosťou, ktorou sa prejaví
pri každej príležitosti, no bez zjavných emócií, berúc toto ako svoje životné poslanie. Však práve preto je sebestačná, presadzujúc svojvôľu. 


 

LINO

Svoju slobodu si statočne vybojoval. Anarchiou a neskrotnosťou denne dokazoval čo chce a kam patrí. Bol nezávislý a temperamentný,
no ani po veľmi dlhej dobe nezabudol na svoje korene, čo opakovane dokázal nezištnou návštevou, no v bezpečnej vzdialenosti...jeho životaschopnosť a sebestačnosť prinášajú tú najväčšiu radosť.