Množstvo skíc, ktoré mám kde-kade (niektoré sa už nejako vytratili), musím
nejako  "skoncentrovať" a postupne sem popridávať, rovnako aj  obsah viacerých skicárov.